Vatten & Avlopp

4,5 km vattenledning förnyat med schaktfri metod

2016-02-04

2012 startade NCC i Sverige renovering av en 4,5 km lång huvudvattenledning med den schaktfria metoden slip-lining - i ett av Nordens största schaktfria projekt. Metoden används för att inte orsaka mer skador i närmiljön än nödvändigt.

Utmaning:

Två vattenledningar, som går från Sörmons vattenverk till Tingvalla Idrottsplats, tjänar till att ge dricksvatten till invånarna i stora delar av Karlstad och Hammarö kommun.
Våren 2010 uppstår det allvarliga läckor vid två tillfällen. Det första fallet ledde till att invånarna var utan vatten en hel dag när vattentornet och rörsystem tömdes mycket snabbt. Vid det andra tillfället var läckan mindre och det var mindre dramtasikt.
Studier har visat att den ena ledningen, på vissa partier var helt utsliten. Kommunen beslutade då att sträckan från vattenverk till Tingvalla idrottsplats, en sträcka på cirka 11 kilometer, måste förnyas.

De två vattenledningar ligger intill varandra med endast 10 meters avstånd. Under arbetet, måste en huvudvattenledning vara i bruk och det är viktigt att arbetet utförs utan att riskera haveri på den andra ledningen.

Lösning:

Projektet genomförs i 3 steg där etapp 1 är på 4,5 km och avslutades under sommaren 2013. För att på bästa sätt undgå skador på natur och den andra huvudledningen föll valet på denna etapp på den schaktfria metoden slip-lining. Slip-lining innebär att ette nytt rör dras in i det gamla dåliga röret. Och det finns därför ingen anledning att gräva långa kontinuerliga schakt för den nya ledningen. På 4,5 km gjordes cirka 20 mindre schakt med 200-400 meters mellanrum - beroende på ventiler och inkopplingar.

Schaktfria metoder är bra för naturen och miljön genom att minimera schaktning och byggtrafik, men metoderna är också tids- och kostnadsbesparande.
1:a och 3:e etappen av projektet genomförs med schaktfri metod. Hallingplast har producerat en specialdimension för vattenledningen. Det fanns ett behov av en innerdiameter på min. 650mm, då den gamla linjen var 800mm inuti.

Etapp 2, som är 900 meter, måste utföras genom traditionell grävning eftersom det finns ett behov av en större innerdiameter.
Rören från Hallingplast måste tåla minst 100 år. De är flexibla även vid låga temperaturer, tål sättningar i marken och extremt väder. Eftersom de är av plast, kommer det inte att inträffa korrosion på rören.

- Vi är väldigt nöjda med samarbete med rörtillverkaren Hallingplast och alla involverade. Arbetet har fungert bra, och vi ligger före i tidsshemat.

 

Kent Pettersson
Projektledare NCC

Om Hallingplast

Hallingplast extruderar rör och profiler i olika plastmaterial, med betoning på polyeten (PE) och polypropen (PP).
Genom samarbete med några av Europas bästa företag inom plastbearbetning, erbjuder vi ett komplett sortiment av rör och delar.

Läs mer om Hallingplast ›

Umbraco CMS från MarkedsPartner